EESTI TSIVIILALLIANSS

Eesti Tsiviilallianss on kodanikualgatuse korras Covid-19 kriisis ellu kutsutud ühendus. Ühendame Eesti elanikud, ettevõtted ja vabaühendused põhiseadusest tulenevate õiguste kaitseks.

Pingutame ühiselt, et usaldusväärne (teadus)info jõuaks iga Eesti elanikuni. Kaitseme ühiselt meie kõigi põhiõigust ainuisikuliselt võtta vastu enda tervist puudutavad ostused, langemata seejuures tõrjumise,  tagakiusamise ja riiklike sanktsioonide ohvriks.

Tutvu meie tegevuse, teadmiste ja kaasustega meie blogis

Loome õigusselgust

Põhiõigusi rikkuvates valitsuse korraldustes ning põhjendamata ja ebaproportsionaalsetes piirangutes.

Otsime tõde teadusest

Tehes koostööd hinnatud teadlaste ja oma ala ekspertidega ning tunnustatud institutsioonidega.

Ühendame inimesi

Mõistva ja toetava kogukonna loomiseks, üksteise jõustamiseks ning oma õiguste kaitseks.

Teavitame avalikkust

Õigusselgust toetavatest teadusuuringutest ja sõltumatute ekspertide seisukohtadest.

Pane õlg alla!

Eesti Tsiviilallianss tegutseb 100% eraisikute ja eraettevõtete toel. Annetustena ja sotsiaalse ettevõttena teenuse osutamisest saadud rahastust kasutame peamiselt õiguskuludeks, avalikuks teavituseks ning igapäevase töö- ja tegevuse korraldamiseks.

Priit Vimberg

Asutaja

Priit Vimberg
Ettevõtja

Evelin Ilves-Lepp

Kaas-asutaja

Evelin Ilves-Lepp

Liitu Tsiviilalliansiga

Liitudes meie uudiskirjaga, arvestame sinuga kui meie kogukonna liikmega. Hoiame sind meie tegevustega jooksvalt kursis ning kaasame ühistesse ja kõiki Eesti inimeste vabadust austavatesse ettevõtmistesse.

Hoolime sinu privaatsusest. Sinu andmed ja koostöö hoiame saladuses.