EESTI TSIVIILALLIANSS

Eesti Tsiviilallianss on kodanikualgatuse korras Covid-19 kriisis ellu kutsutud ühendus. Ühendame Eesti elanikud, ettevõtted ja vabaühendused põhiseadusest tulenevate õiguste kaitseks.

Pingutame ühiselt, et tugevdada demokraatiat ning toetada põhiseadusega kooskõlas olevat, kõiki kodanikke austavat, läbipaistvat, teaduspõhist, ausat ja proportsionaalset riigijuhtimist.

Tutvu meie tegevuse, teadmiste ja kaasustega meie blogis

Loome õigusselgust

Põhiõigusi rikkuvates valitsuse korraldustes ning põhjendamata ja ebaproportsionaalsetes piirangutes.

Otsime tõde teadusest

Tehes koostööd hinnatud teadlaste ja oma ala ekspertidega ning tunnustatud institutsioonidega.

Ühendame inimesi

Mõistva ja toetava kogukonna loomiseks, üksteise jõustamiseks ning oma õiguste kaitseks.

Teavitame avalikkust

Õigusselgust toetavatest teadusuuringutest ja sõltumatute ekspertide seisukohtadest.

Tule kaasa!

Eesti Tsiviilallianss tegutseb 100% eraisikute ja eraettevõtete toel. Annetustena ja sotsiaalse ettevõttena teenuse osutamisest saadud rahastust kasutame peamiselt õiguskuludeks, avalikuks teavituseks ning igapäevase töö- ja tegevuse korraldamiseks.

Toeta meid, kas ühekordse maksega või iga kuu.

Priit Vimberg

Asutaja

Priit Vimberg
Ettevõtja

Evelin Ilves-Lepp

Kaas-asutaja

Evelin Ilves-Lepp

Liitu uudiskirjaga

Uudiskiri on kõige kindlam viis end Tsiviilalliansi arengutega kursis hoida.

Liitudes uudiskirjaga, arvestame sind meie kogukonna liikmeks. Panustame ühiselt kõiki Eesti elanikke austavasse ja õiglasse Eestisse. 

Hoolime sinu privaatsusest. Sinu andmed ja koostöö hoiame saladuses.