Ühiskaebused

Kui sinu hinnangul on koroonakriisist tingitud meetmete kohaldamisega rikutud tugevalt sinu põhiõigusi, rakendatud sundi või muul viisil piiratud ebaproportsionaalselt sinu isikuvabadust, siis peaksid oma õiguste kaitseks pöörduma kohtusse.

Tsiviilallianss tegutseb selle nimel, et Eesti inimeste põhiõiguste kaitse ning Vabariigi Valitsuse otsuste ja erinevate osapoolte tegevuse seaduspärasus oleks tagatud ka kõige kriitilisemates olukordades.

Kaebetähtaja aegumise tõttu oleme hetkel kaebuste kogumise ühiskaebuse esitamiseks peatanud

Ühiskaebusega juba liitunud inimesi teavitame jooksvalt kaebuse arengust nende poolt antud kontaktidel. Teistel on võimalik end piirangute õigusliku arenguga kursis hoida, liitudes meie uudiskirjaga. Kui teil on küsimusi, siis võtke meiega ühendust.

Kuidas ühiskaebusega liitumine toimib?

Vorm

Täida ära vastav vorm, mis sinu juhtumit kõige paremini iseloomustab

Advokaadid

Advokaadid hindavad sinu juhtumi sobivust ühiskaebusega

Makse

Ootame sind andma oma rahalist panust ühiskaebuse kulude katmiseks

Dokumendid

Sinult küsitakse vajalikud dokumendid ja tõendid ning sõlmitakse leping

Kohus

Riigilõivu tasumine ja sinu kaebus esitatakse kohtusse

Oluline teada

Avatud ühiskaebused

Hetkel pole ühtegi ühiskaebust avatud.