Ühiskaebusega liitumise tingimused

1 Vormi täitmine

Vormis küsime sinult vajalikud kontakt- ja isikuandmed ning juhtumi hindamiseks ja kaebuse esitamiseks vajaliku esmase info. Lisaks uurime, kui suure rahalise panusega on sul võimalik ühiskaebusesse panustada ja millist tuge või kokkulepet selles osas vajad. 
Vormi täitmine pole siduv ja kuni lepingu sõlmimiseni võid ümber otsustada ning mitte hagiga liituda. 
Kõik vormis esitatud andmed on konfidentsiaalsed ning jagatakse vaid asjasse puutuvate piiratud isikute ringiga. 

2 Advokaatide hinnang

Advokaadid hindavad sinu juhtumi sobivust ühiskaebusega. Vajadusel küsime sinult täpsustavaid küsimusi. Juhul kui sinu juhtum ei vasta ühelegi sel hetkel avatud ühiskaebuste nõuetele, siis jagame edasised juhised, millised, et saaksid ise otsustada, milline saab olema sinu tegevusplaan. 

3 Makse teostamine

Ootame ühiskaebuse esitajatelt 330€ panust, millest 30€ moodustab iga kaebaja puhul tasutav riigilõiv. Tegemist on tagastamatu rahaise panusega ega sõltu kohtu lahenditest ega lõpplahendist. Juriidilised kulud saavad suure tõenäosusega olema igaljuhul suuremad kui toetajate panus. Puudu jääva osa katab MTÜ Eesti Tsiviilallianss. 
Oleme väga tänulikud, kui teil on võimalus rohkem rahaliselt panustada. Raha tõttu ei peaks keegi oma õiguste kaitsest loobuma. Tasuda saab osamaksetega. Vajadusel taotle osamaksu vähendamist.
Makset puudutava info saad esitada ühiskaebuse esitamise vormis. 

4 Dokumentide esitamine

Ühiskaebuse esitamiseks sõlmitakse sinu, advokaadibüroo ja MTÜ Eesti Tsiviilallianss vahel leping, mis sätestab ära sinu esinduse kohtus ning kohustused ja vastutused. See on siduv tegevus ja edaspidi lähtutakse muuhulgas ka lepingus sätestatust.
Sul palutakse e-kirja teel saata pilt või skaneering oma id-kaardist ning kõik vajalikud tõendid, mis kaebusesse puutuvad

5 Kohtusse pöördumine

Kui vajalikud dokumendid ja tõendid on koos, siis esitatakse sinu kaebus kohtusse. Oled osa ühest suuremast kaebusest, mis annab kohtule võimaluse sinu juhtumit hinnata teiste sarnaste juhtumitega. Hoiame sind jooksvalt kursis kaebuse arengutega.

Oluline teada

Juhul kui sul on küsimusi, võta meiega ühendust