Miks on kohtuotsus Kaitseväe töötaja osas meie kõigi jaoks oluline?

Tartu Maakohus tunnistas Kaitseväe poolse töölepingu erakorralise ülesütlemise vaktsineerimistõendi esitamata jätmise tõttu tühiseks. Miks on tegemist meie kõigi jaoks olulise otsusega?
 • Tartu Maakohus tunnistas Kaitseväe poolse töölepingu erakorralise ülesütlemise vaktsineerimise tõendi esitamata jätmise tõttu tühiseks ning mõistis välja töötaja kasuks hüvitise ja menetluskulud.
   
 • Kohtu otsus annab ka selge seisukoha, et ei saa kõiki inimesi kohustada tervisega seotud toiminguid tegema ühtedel ja samadel alustel vaid lähtuma peab iga inimese tervisest ja tema töö iseloomust.
   
 • Kohtu seisukohad selgitasid ka, et pidevalt muutuva viirusinfo kohaselt ei saanud Kaitseväel töölepingut lõpetades olla piisavat teadmisi, et vaktsineerimine on ainuke ning proportsionaalne meede.
   
 • Kohus leidis, et tööandja ühepoolne deklaratsioon, millega pannakse töötajale lisakohustusi, ei saa muuta töölepingut. 
   
 • Töötaja, kes ei ole oma töölepingu muutmisega nõus, ei pea minema tööandja käskkirja vaidlustama. 
   
 • Tööandja ühekordne, väljaspool tööülesandeid antud korraldus ei saa olla töötajale järgimiseks kohustuslik.
   
 • Kohus nõustus, et vaktsineerimine ei välista koroonaviiruse edasikandmist ega haigestumist. 
   
 • Kohus analüüsis ka Kaitseväe korralduse proportsionaalsust ning jõudis järeldusele, et korraldusi andes tuleb arvestada töötervishoiu eesmärgiga, milleks on töötaja tervise kaitsmine, mitte aga tööandja tegevuse jätkumise kaitsmine. 
   
 • Kohtu kaalutletud otsuses on sõnaselgelt öeldud, et Kaitseväe põhjendus, et töötaja haigestumisel jäävad tema ülesanded täitmata, ei ole tõsiselt võetav. Lisaks COVID-19-le on ka teisi haiguseid (gripp, noroviirus jms), mis takistavad töötajal töö tegemist. Võimalus, et töötaja võtab äkki haiguslehe, ei saa olla töölepingu lõpetamise põhjuseks.
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print

NB! Meie kodulehe viited on Facebooki poolt blokeeritud. Kopeeri lehe aadress ja jaga oma sõbraga Messengeris.