Pärnu Haiglast päevapealt vallandatud töötaja kaebas esimese astme otsuse edasi

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid esitas Pärnu Haigla endise töötaja nimel apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Haigla vastu asjas, kus töötajale kehtestati töötaja tervist silmas pidades ebasobiva viisiga testimine. Esimese astme kohus otsustas, et haiglal oli see õigus ühiskonna huve silmas pidades. Advokaadi Jaanika Reilik-Bakhoffi sõnul oli esimese astme otsus äärmiselt üllatav, kuna kehtiv õigus ei luba sellist vallandamist.

Pärnu Haigla vaktsineerimata töötaja pidi nina-neeluproovi võtmisega end testima iga töönädala lõpus ning kuna kõnealune meetod töötajale tervisest tulenevalt ei sobinud, soovis ta kasutada enda tervisele sobilikumat kurgukuristamise meetodit. Seda aga talle ei võimaldatud ja töötaja vallandati loetud päevad pärast nõude kehtestamist, kaalumata ühtegi teist võimalust ning arvestamata, et töötaja oli täitnud oma tööülesandeid läbi mitme covid-laine probleemideta.

Tallinna Ringkonnakohtule esitatud apellatsioonikaebuses seisab, et kohus ei ole analüüsinud töötaja tööülesandeid, testimisnõude põhjendatust, sh kuidas ja millal see kehtestati, miks ei olnud võimalik tööd ümber korraldada või kasutada töö tegemisel isikukaitsevahendeid ning veelgi enam – kohtu hinnangul tuli tõlgendada kehtivat õigust töötaja kahjuks, seega ei olnudki kohtul võimalik teha asjas õiget otsust.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaadi Jaanika Reilik-Bakhoff’i sõnul oli esimese astme otsus äärmisel üllatav, kuna kehtiv õigus ei lubaks sellist vallandamist. “Kohus leidis, et seni kehtinud õigus ja selle tõlgendamine ei ole asjas kohaldatav, kuna varasemalt ei ole esinenud koroonaviirusepandeemiat. Samas ei selgitanud kohus, miks peaks koroonaviiruse valguses olema õigus tõlgendada seadusi töötaja kahjuks,” lisas Reilik-Bakhoff.

Tervishoiutöötaja leping lõpetati möödunud aasta maikuus päevapealt TLS § 88 lg 1 p 2 alusel kohanematuse tõttu viitega asjaolule, et töötaja polnud ennast vaktsineerinud ning keeldus tööandja hinnangul testimisest, mistõttu ei saanud tööandjalt hea usu põhimõtte järgi oodata töötajaga töösuhte jätkamist.

Antud kohtuasjas esindab kaebajat Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff. Kaebaja menetluskulusid on osaliselt rahastanud MTÜ Eesti Tsiviilallianss, mis on kodanikualgatuse korras Covid-19 kriisis ellu kutsutud ühendus eesmärgiga tagada VV korraldusega kehtestatud meetmete ja piirangute õiguspärasus.

Share on email
Email
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print

NB! Meie kodulehe viited on Facebooki poolt blokeeritud. Kopeeri lehe aadress ja jaga oma sõbraga Messengeris.