Pärnu Haiglast päevapealt vallandatud töötaja kaebas esimese astme otsuse edasi

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid esitas Pärnu Haigla endise töötaja nimel apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Haigla vastu asjas, kus töötajale kehtestati töötaja tervist silmas pidades ebasobiva viisiga testimine. Esimese astme kohus otsustas, et haiglal oli see õigus ühiskonna huve silmas pidades. Advokaadi Jaanika Reilik-Bakhoffi sõnul oli esimese astme otsus äärmiselt üllatav, kuna kehtiv õigus ei luba sellist vallandamist.

Loe edasi »

Tartu Maakohus tunnistas Kaitseväe töötaja vallandamise ebaseaduslikuks

Tartu Maakohus tunnistas Kaitseväe poolse töölepingu erakorralise ülesütlemise vaktsineerimistõendi esitamata jätmise tõttu tühiseks ning mõistis välja töötaja kasuks hüvitise ja menetluskulud. Kaitseväe töötaja ebaseadusliku töölt eemaldamise vaidlustas kohtus Eesti kodanike põhiõiguste eest seisev MTÜ Eesti Tsiviilallianss koostöös advokaadibürooga Pallo&Partnerid.

Loe edasi »

Eesti Tsiviilalliansi seni edukalt lõppenud kohtuvaidlused

Eesti Tsiviilallianss on alates 2021. aasta algusest kohtutes edukalt vaidlustanud kogunemisvabaduse piiranguid ja seisnud meie kõigi kõige olulisema õiguse ehk sõnavabaduse eest. Allolevast saate detailse ülevaate senistest kõige olulisematest kohtuvõitudest ja milline on nende mõju Eesti kui õigusriigi tulevikule.

Loe edasi »

Kohus keelas Politsei- ja Piirivalveametil teenistujate vallandamise COVID tõendi puudumise tõttu

31. jaanuaril rahuldas Tallinna Halduskohus 6 kaebaja esialgse õiguskaitse taotlused ning keelas Politsei- ja Piirivalveametil nende teenistussuhete lõpetamise COVID tõendi esitamata jätmise tõttu kuni põhiasjas on kohtulahend jõustunud. Täna keelas Tallinna Halduskohus veel üle 20 PPA teenistuja vabastamise ja andis pooltele tähtaja kompromissi sõlmimiseks.

Loe edasi »